• Veliki kozjak and Lubenovac

    from Hajdučki Kukovi
  • Krupa Canyon

    below Ravni Golubić
prev next

Ruta: Bižići -> Drveni vidikovac -> plato -> Pl. dom Matija Filjak

Duljina puta: 40 min / 1,9 km     Uspona: 120 m;   Najviša visina: 415 m;   Visina ishodišta: 320 m

Težina: Kondicijski: 🥾⚪⚪⚪;  Tehnički: lagano

Ukratko: Zbog relativno velike nadmorske visine ovo je najlakši i najkraći je pristup Domu i Vrhu.

Opis:

  • Od završetka asfalta i odvojka za Bižiće (zaselka G. Bačuge) produljujemo ravno (prema Bjelovcu), međutim na sljedećem raskršću odvajamo se polu-desno šumskim kolnim putem uzbrdo prem Vrhu.
  • Ulazimo u šumu i hodamo petnaestak minuta. S desne strane na livadi ukazuje se drvena konstrukcija vidikovca, a lijevo su putovi prema Domu i Vrhu.
  • Unutar šume razdvajaju se dvije inačice puta. Desna, malo dulja vodi rubom šume, pa onda ulazi dublje u nju i izbija na plato kod lovačke nadstrešnice. Druga, vodi lijevo, preko lokacije presahlog Peckog jezera i isto tako izbija kod lovačke nadstrešnice na plato. Od drvenog vidikovca do platoa ima oko 20 min hoda.
  • Od platoa do Vrha (Doma) ima još tri minute hoda.