• Veliki kozjak and Lubenovac

  from Hajdučki Kukovi
 • Krupa Canyon

  below Ravni Golubić
prev next


Destinacija: Samarske stijene, zapadna skupina (Vrh, Stepenica, Piramida ) i Zub, Gorski kotar

Visinska razlika: oko 200 m - apsolutna, po putu - oko 800 m (vidi visinski profil)

Polazna i odredišna točka - 13. km - raskršće na cesti Mrkopalj - Jasenak

Vrijeme obilaska:  5,5 h efektivno (utrošeno 7 h)

Ukratko: Nakon mjesec i po dana od obilaska prvog dijela, došao je na red i drugi dio Mrkopaljskog planinarskog puta. Iako je prvotno grupa bila ograničena na 16, narasla je na 26, kako je logistika oko prijevoza bila riješavana lako, a vodič popustljiv. 


Ruta: "13. km"  - Ratkovo sklonište - Dvorac - južni vrh - Amfiteatar - Razbijeni vrh - "13. km"

Visinska razlika: oko 200 m apsolutna, po puto oko 800 m (vidi visinski profil)

Polazna i odredišna točka - 13. km - raskršće na cesti Mrkopalj - Jasenak

Vrijeme obilaska:  7,5 h (efektivno 7)

Ukratko: Lijep izlet u malo manje vruči, ali zato jedan od najdivljijih i najdivniih krajeva Lijepe naše. 


Ruta:

 • Lič - Medviđak (1027 m) - Lič (1,5 h jedan smjer)
 • Podkilavac  - Mudna dol - Pl. dom Hahlići (1097 m)  - 4,5 h eff. (utrošeno 6 h)
  • Hahlić - Dnić (1190 m) - Hahlići
  • Hahlići - preko kolci  - Podkilavac

Težina:

 • Medviđak - lagana označena staza,
 • Mudna dol - tehnički i kondicijski zahtjevno (visinki profil)

Opis: Još jedan u nizu izleta Prce-Mavretić-Marjanović-Kovačević. Vrijeme nas nije poslužilo (dva puta nas dobro opralo), ali smo prešli što smo planirali i podružili se.


Odredišta:

 • Kolovratske stijene - Krampusov put
 • Obzova

Težina:

 • Kolovratske stijene - Krampusov put - tehnički zahtjevno (dosta veranja i zarastao put)), ostalo lagano

Opis: Dva vrlo kontrastna izleta u dva dana. Prašuma Krampusovog puta u Kolovratskim stijenama te pusti kamenjar Obzove. Lijepo, svaki na svoj način.


Odredište: Burni Bitoraj (1 386 m)

Polazište i dolazište: Šumska cesta, odvojak ceste Vrata- Javorje

Težina: Lagana označena staza, stijene zahtijevaju malo veranja

Visinska razlika:   oko 200 m (visinski profil staze je ovdje)

Opis: Kratki izlet na Bitoraj. Zalutali, pa smo došli preblizu skloništu Bitorajka, tako da je ispalo manje od sat hoda u jednom smjeru (planiran je bio start s prijevoja-raskršća Javorje).