• Veliki kozjak and Lubenovac

  from Hajdučki Kukovi
 • Krupa Canyon

  below Ravni Golubić
prev next


Destinacija: Samarske stijene, zapadna skupina (Vrh, Stepenica, Piramida ) i Zub, Gorski kotar

Visinska razlika: oko 200 m - apsolutna, po putu - oko 800 m (vidi visinski profil)

Polazna i odredišna točka - 13. km - raskršće na cesti Mrkopalj - Jasenak

Vrijeme obilaska:  5,5 h efektivno (utrošeno 7 h)

Ukratko: Nakon mjesec i po dana od obilaska prvog dijela, došao je na red i drugi dio Mrkopaljskog planinarskog puta. Iako je prvotno grupa bila ograničena na 16, narasla je na 26, kako je logistika oko prijevoza bila riješavana lako, a vodič popustljiv. 

Ruta:

 • "13. km" - Vrh Samarskih stijena - Stepenica - Piramida - Veliki kanjon - Ratkovo sklonište  - Zub (opcija) - "13. km"

Učesnici:

 • članovi PD Ericsson Nikola Tesle te gosti iz ETK i drugih društava (26 duša)

Zapisi s izleta

Zemljovidi i GPS podaci

 • Bijele i Samarske stijene, Karta No 11a, SMAND d.o.o., Varaždin, 2002.
 • Bjelolasica, Karta No 11b, M 1:25.000, SMAND d.o.o., Varaždin, 1995.
 • Topografska karta TK25 Delnice 4-2 (368-4-2), M 1:25000, Državna geodetska uprava, Zagreb
 • Samarske stijene, MPP1za prikaz GPS tragova s izleta kliknite na sličicu karte:

Literatura: