• Veliki kozjak and Lubenovac

  from Hajdučki Kukovi
 • Krupa Canyon

  below Ravni Golubić
prev next


Odredišta:

 • Lapjak, Ivačka glava (913 mnv)
  • Duljina: 5 h / 14,5 km;  Uspona: 950 m;  Raspon nadmorskih visina: 300 - 913 m
  • Težina: Kondicijski: 🥾🥾⚪⚪;  Tehnički: lagano  
 • Češljakovački vis (825 mnv)
  • Duljina: 1:50 h / 5,5 km;   Uspona: 400 m  Raspon nadmorskih visina: 475 - 825 m
  • Težina: Kondicijski 🥾⚪⚪⚪;  Tehnički: lagano

Opis: Dva izleta OPŠ HPD-a Runolist. Lijepo vrijeme i puno zabave usprkos punom programu. 

Lapjak, Ivačka glava

Polazište: Velika (kod Pl. kuće Lapjak)

Dolazište: Jankovac

Ruta:

 • Pl. kuća Lapjak -> Velički stari grad -> Lapjak (667 mnv) -> Nevoljaš -> Koprivnato brdo -> Ivačka glava (913 mnv) -> Talijanski jarak -> Jankovac 

Zapisi s izleta:

Fotoalbum by Dražen je ovdje

 

Češljakovački vis

Polazište i dolazište: Pl. dom Jankovac

Ruta:

 • Pl. dom Jankovac -> Češljakovački vis  -> slap Skakavac -> Pl. dom Jankovac 

Zapisi s izleta:

Fotoalbum by Dražen je ovdje

Zemljovid i GPS podaci

 • Papuk, Planinarska karta No 34, M 1:30.000, SMAND d.o.o., Varaždin
 • Papuk, Turističko-planinarski zemljovid, M 1 : 25 0000, HGSS, 2018