• Veliki kozjak and Lubenovac

    from Hajdučki Kukovi
  • Krupa Canyon

    below Ravni Golubić
prev next


Ruta: "13. km"  - Vrh Samarskih stijena - Stepenica - Piramida - Grand Canyon - Ratkovo sklonište

Visinska razlika: 222 m (vidi visinski profil)

Polazna i dolazna točka - 13. km - raskršće na cesti Mrkopalj - Jasenak

Vrijeme obilaska:  7,5 h (efektivno 4)

Ukratko: Za klince odabran izlet s puno pentranja po stijenama koje izviruju iz šume prašumskog tipa te kroz jedan od najdivljijih dijelova RH.

 Učesnici

  •  Dora (8), Ana-Marija (9), Dominik (9), Dragica, Renata, Sanja, Snježana, Zoki i Dražen (9 duša),

Zapisi s izleta

 Za nevjerovati je kako su klinci navilki na računalne igre hodali 7,5 sati te na kraju rekli kako je bilo super. Kako je Dražen zaboravio fotoaparat, izlet od nezaborava je spasio pričuvni fotograf Zoran sa svojim vrlo dobrim uradcima.

 Fotoalbumi:

Zemljovidi i GPS podaci

  • Bijele i Samarske stijene, Karta No 11a, SMAND d.o.o., Varaždin, 2002.
  • Bjelolasica, Karta No 11b, M 1:25.000, SMAND d.o.o., Varaždin, 1995.
  • Topografska karta TK25 Delnice 4-2 (368-4-2), M 1:25000, Državna geodetska uprava, ZagrebSamarske stijene, MPP1
  • za prikaz tragova kliknite na sličicu karte:

Literatura: