• Veliki kozjak and Lubenovac

  from Hajdučki Kukovi
 • Krupa Canyon

  below Ravni Golubić
prev next

Procjena kondicijske zahtjevnosti

Za procjenu je najbolje iskustvo, tj fizički obići stazu, izmjeriti utrošak vremena te tada ocijeniti stazu.

Ako su iskustvene informacije nedostupne, može se koristiti prilagođena Shenandoah's Hiking Difficulty formula za kondicijsku zahtjevnost: 

Kn = int( SQRT(visinska_razlika_u_metrima:  * duljina_u_km)  / 50 ) + 1

Na internetu ima raznih hiking-kalkulatora koji služe za procjenu utroška energije koja je proporcionalna kondicijskoj zahtjevnosti puta (npr. Hiking calculator). 

 

Procjena utroška vremena

 

Potrebne informacije: 

 • vodoravna duljina dionice u kilometrima
 • kumulativna visinska razika (uspona i spusta - zasebno)

Za okvirnu procjenu utroška vremena može se koristiti

DIN 33466

1. korak: Izračunati vremena:

 • vodoravnog hoda: (4 km/h)
 • uspona i silaska (300 m/h za uspon i 500 m/h za silazak)

2. korak: veću vrijednost podijeliti s dva i zbrojiti s drugim vremenom. 

Formula (preuzeta sa wanderndeluxe.de): Travel time = Max (time required for horizontal distance, time required for altitude) + Min (time required for horizontal distance, time required for altitude) / 2

Naismithovo pravilo

To pravilo je uveo čuveni škotski planinar William Wilson Naismith, Ono kaže: Uzeti 15 min po svakom kilometru horizontalne udaljenosti plus 10 min za svakih 100 metara uspona.

Za silaske, dobiveno vrijeme treba korigirati:

 • blagi silazak:   - 10 min / 300 m
 • strmi silazak:  + 10 min / 300 m

Korekcija osnovnog vremena

Preporučljivo je tako dobiveno vrijeme uvećati za 20 %, za pauze.

Neki faktori koji dodatno mogu utjecati na utrošak vremena:

 • težina naprtnjače
 • težina / (ne)prohodnost puteva - prirodna (prepreke na putu) ili gužva na trasi puta na zahtjevnijim dionicama
 • kondicija planinara
 • veličina grupe
 • poteškoće s orijentacijom (nedostatak markacija i putokaza, magla), odnosno, lutanja
 • nakupljeni umor (na višednevnim turama)
 • ozljede, bolesti i druge tegobe (žuljevi i sl.)

Procjena utroška vremena izleta

Procijenjena vrijednost utroška vremena izleta dobiva se iz sume prociena vremena putova, te dodatnih korekcije za: 

 • pauze (npr svakih 3 sata hoda, planirati dulju pauzu)
 • dodatno pričuvno vrijeme (npr 20 % za nepredvidljive poteškoće)
 • planirani tempo hoda
 • težinu ruksaka
 • uvjete na terenu (npr. snijeg, potrebna osiguranja..)
 • sastav i veličinu grupe