• Veliki kozjak and Lubenovac

  from Hajdučki Kukovi
 • Krupa Canyon

  below Ravni Golubić
prev next

KORIŠTENE GPS POSTAVKE

U pripremi izrade karata, koristim se podacima snimljenim GPS-om, našim starim kartama (Gauss-Krueger koordinatni sustav, Transverse Mercator projekcija), skicama s obilaska te kartama u posjedu HPD-a Zrin.

GPS podaci koje objavljujem dani su u najboljoj namjeri. Smiju se koristiti isključivo u ne-komercijalne svrhe.

GPS tragovi su dani uglavnom bez naknadnog editiranja, tako da se vide i moja lutanja, Neki GPS tragovi su snimljeni biciklom, neki pri skupljanju kestena i radnim akcijama pa ima dosta vrludanja pokraj pravih putova.

Korištene aplikacije

Geodetski datum:

 • CROATIA (GPS: Garmin Foretrex 201)
 • Ellipsoid name:    Bessel 1841
 • Semi-major axis:  6377397,155
 • Flattening:             299,1528128
 • Geodetic-datum->WGS
  • dX: 675  dY: -205  dZ: 475  -TrackMaker, OziExplorer

Koordinatni sustav:

 • Gauss-Krueger, Transverze mercator
 • False easting:
  • 5500000 (Zone 5, zapadno od 16,5°)
  • 6500000 (Zone 6, istočno od 16,5°)
 • False northing: 0
 • Scale factor: 0,9999

Reference:

 • Tomislav Hengl: Koordinatni sustavi u Hrvatskoj
 • Import karata u OziExplorer

Napomene:

 • Molim, primjedbe uputite elektronskom poštom. Važne su mi primjedbe koje se odnose na manjkavost podataka značajnih za orijentaciju.

Kazalo simbola korištenih pri izradi zemljovida

Izohipse 50 m (deblje) i 25 m (tanje)

Vodiči

 • [CAPLAR] Caplar, Alan, Planinarski vodič po Hrvatskoj, Prvo izdanje, Meridijani - Hrvatski planinarski savez, Samobor 2008, ISBN 978-953-239-099-5 (ISBN 978-953-6914-28-5)
 • [POLJAK] Poljak, dr. Željko: Hrvatske Planine, IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2007, ISBN 978-953-212-314-2
 • [POLJAK-50] Poljak, dr. Željko: 50 Najljepših planinarskih izleta u Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb, 2000, ISBN 953-0-61520-5
 • [POLJAK-COAST] Poljak, dr. Željko, THE MOUNTAINS ALONG THE CROATIAN COAST - ON FOOT AND BY CAR, Školska knjiga, Zagreb,  2002, ISBN 953-0-61547-7
 • [CAP-DIN] Čaplar, Alan: Dinarska Hrvatska, V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2001
 • [CAP-PAN] Čaplar, Alan: Panonska Hrvatska, V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2001
 • [ABR-WAL] Abraham, Rudolf: The Walking in Croatia, Ciceron Guide, 2. Edition, 2010, ISBN: 9781852846145

 

Planinarstvo, općenito:

 • Čaplar Alan: Planinarski udžbenik, II izdanje, Hrvatski planinarski savez, 2014
 • Čaplar, Alan: Osnove Planinarstva, priručnik za planinare (ali i druge željne znanja), III izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatski planinarski savez, Zagreb, 1998
 • Smerke, Zlatko: Planinarstvo i alpinizam, II dopunjeno izdanje, Hrvatski planinarski savez, Zagreb, 1989

 

Web poveznice