Ispis
Kategorija: Banovina, Kordun, Pokuplje i Moslavina
Hitova: 19905

Polazište: Petrinja, autobusna stanica kod Parka

Dolazište: Cepeliš (vrh)

Duljina: 3:00 h / 9 km

Težina: Kondicijski 🥾⚪⚪⚪ (lagano)   Tehnički: lagano

Ukratko: Najduži prilaz vrhu Cepeliš, ali dostupan javnim prijevozom. To je i tradicionalni put kojim idu učesnici petrinjske kestenijade. 

Opis rute: Petrinja - Vila - Cepeliš (selo) - Vrh Hrastovačke gore - 2 h 15 min

Pristup Cepelišu:

Zemljovidi:

 Hrastovačka Gora - prikaz sjevernog pristuparailFromNord
Prikaz sjevernog prilaza na topo karti

NAPOMENE