Ispis
Kategorija: Planinarenje
Hitova: 1669

KORIŠTENE GPS POSTAVKE

U pripremi izrade karata, koristim se podacima snimljenim GPS-om, našim starim kartama (Gauss-Krueger koordinatni sustav, Transverse Mercator projekcija), skicama s obilaska te kartama u posjedu HPD-a Zrin.

GPS podaci koje objavljujem dani su u najboljoj namjeri. Smiju se koristiti isključivo u ne-komercijalne svrhe.

GPS tragovi su dani uglavnom bez naknadnog editiranja, tako da se vide i moja lutanja, Neki GPS tragovi su snimljeni biciklom, neki pri skupljanju kestena i radnim akcijama pa ima dosta vrludanja pokraj pravih putova.

Korištene aplikacije

Geodetski datum:

Koordinatni sustav:

Reference:

Napomene:

Kazalo simbola korištenih pri izradi zemljovida

Izohipse 50 m (deblje) i 25 m (tanje)